späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Rozlúčka s maturantmi


Dňa 11. 5. 2018 sa na školskom ihrisku Gymnázia na Golianovej ulici v Nitre konala slávnostná rozlúčka s maturantmi. Išlo o udalosť, na ktorú sa tešili všetci žiaci našej školy. Niesla sa v slávnostnom duchu a bola významným dňom pre každého študenta, ktorý už viac nezasadne do lavíc v triedach osemročného, štvorročného či päťročného štúdia na našej škole. Organizáciou rozlúčky boli poverení študenti III. B triedy, ktorí sa tejto úlohy zhostili veľmi zodpovedne. Celá slávnosť sa niesla v duchu myšlienky známeho W. Disneyho: „Keď o tom vieš snívať, dokážeš to aj uskutočniť.“ Tento vzácny odkaz bol súčasťou rozlúčkových prejavov, ktoré si na túto príležitosť pripravili: pani riaditeľka – RNDr. Zuzana Hurtová (za vedenie školy), Barborka Malecká z VIII.OKA (za maturantov) a Miroslava Bačová z III. B (za študentov našej školy). Súčasťou tejto akcie bolo aj oceňovanie najlepších študentov maturitného ročníka. Máme veľkú radosť, že ich bolo mnoho a sú inšpiráciou pre budúce generácie. Milí maturanti, už je len krôčik od skúšky dospelosti, nech sa páči, dvere sú pootvorené...