späť na hlavnú stránku
NOVINKA
22. ročník Dňa narcisov sa uskutočnil v piatok, 13. apríla 2018. Práve v tento jediný deň sme mali možnosť pripnúť si na odev kvietok narcisu a vyjadriť tak podporu a spolupatričnosť s ľuďmi, ktorý bojujú s onkologickým ochorením. Vhodením svojho dobrovoľného príspevku do pokladničiek dobrovoľníkov v uliciach miest a obcí Slovenska sme zároveň podporili projekty a aktivity, ktoré realizujeme na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na Slovensku.
Študenti nášho gymnázia vyzbierali v uliciach mesta, spolu sumu 3037 eur
Ďakujeme, že ste spolu s nami zmenili piatok trinásteho na lepší deň – Deň narcisov.