späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Upravená výsledková listina prijímacieho konania do I. ročníka 5.ročného bilingválneho štúdia pre školský rok 2018/2019 po vykonaní prijímacej talentovej skúšky v náhradnom termíne dňa 13.04.2018:

>>STIAHNUŤ<<