späť na hlavnú stránku
NOVINKA
V termíne od 11. do 17.3. 2018 reprezentoval Slovensko, Nitriansky samosprávny kraj a svoju školu na konferencii Education Exchange v Singapure Mgr. Martin Cápay, PhD. učiteľ Gymnázia, Golianova 68, Nitra. Bol jedným z dvoch učiteľov, ktorých spoločnosť Microsoft vybrala zo Slovenska na exkluzívny program MIE Expert a zaradila ho medzi vizionárov, ktorí ukazujú svojim kolegom rôzne spôsoby ako efektívne využívať technológie pre zlepšenie vzdelávacieho procesu. Účastníci programu boli rozdelení do päťčlenných pracovných tímov. Ich úlohou bolo vypracovať návrh inovatívnej a kreatívnej vyučovacej hodiny. V tíme Mgr. Cápaya boli učitelia z Nigérie, Rwandy, Egypta a Saudskej Arábie. Skupina ľudí, ktorí sa stretli po prvýkrát sa dokázali dorozumieť, akceptovať návrhy iných členov, akceptovať zvyky iných národností, ako aj pracovať v prospech skupiny. V posledný deň konferencie bola pripravená burza nápadov, počas ktorej sa 300 inovatívnych učiteľov navzájom inšpirovalo a prezentovalo projekty, s ktorými zastupovali svoju krajinu. Ten, kto sa zastavil v stánku Mgr. Cápaya sa dozvedel ako funguje technológia tvorby 3D fotografií. Mgr. Martin Cápay, PhD. zároveň ďakuje za podporu RNDr. Zuzane Hurtovej riaditeľke Gymnázia, Golianova 68 v Nitre, ale i Nitrianskemu samosprávnemu kraju RNDr. Vladimírovi Gubišovi vedúcemu odboru vzdelávania a kultúry NSK a PaedDr. Márii Orságovej z odboru školstva, mládeže a športu MSÚ v Nitre.