späť na hlavnú stránku
NOVINKA
STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ - SOČ


Dňa 1.marca 2018 sa konalo školské kolo 40.ročníka stredoškolskej odbornej súťaže na pôde nášho gymnázia. Súťažilo 11 žiakov v 6 odboroch.

Súťažiaci a témy:
Odbory:
13 – História, filozofia, právne vedy
17 – Pedagogika, psychológia, sociológia


Členovia komisie:
Mgr. Martina Koprdová – predseda
Mgr. Iveta Palková
Mgr. Silvia Tóthová

- Vanessa Čančinová (IV.AJ): „História mojej rodiny počas 1. a 2. svetovej vojny“ (odb.13)
Konzultant: PhDr. Darina Račková Oponent: Mgr. Martina Koprdová

- Jakub Stredanský (III.B): „Extrémizmus“ (odb.13)
Konzultant: PhDr. Darina Račková Oponent: Mgr. Iveta Palková


- Rebeka Haščíková, Mai Thi Thuy (III.B): „Študijná a pracovná mobilita v Európe“ (odb.17)
Konzultant: PhDr. Vlasta Zelenková Oponent: Mgr. Silvia Tóthová


Odbory:
04 – Biológia
06 – Zdravotníctvo


Členovia komisie:
PaedDr. Alica Hladká – predseda
PaedDr. Alena Viziová, PhD.
Mgr. Silvia Páleníková

- Natália Šedivá, Hana Čižmáriková (IV.BJ): „Mozgové hemisféry“ (odb. 04)
Konzultant: MUDr. Ondrej Šedivý Oponent: Mgr. Silvia Páleníková

- Simona Strejčková (II.A): „Embryá“ (odb. 04)
Konzultant: PaedDr. Alena Viziová, PhD. Oponent: PaedDr. Alica Hladká

- Donovan Radovan (IV.BJ): „Rakovina prsníka“ (odb. 06)
Konzultant: MUDr. Alena Kállayová Oponent: PaedDr. Alena Viziová, PhD. Mgr. Silvia PáleníkováOdbory:
02 – Matematika, fyzika
03 – Chémia, potravinárstvo


Členovia komisie:
Mgr. Eva Činčurová – predseda
RNDr. Miriama Kopernická, PhD.


- Filip Žiak (III.B): „Finančná gramotnosť“ (odb. 02)
Konzultant: Mgr. Eva Frantzová Oponent: Mgr. Eva Činčurová

- Vykročová Paulína, Navarová Lucia (III.C): „Prírodné alternatívy zubných pást“
(odb. 03) Konzultant: Ing. Eva Karlubíková Oponent: RNDr. Miriama Kopernická, PhD.


Súťažiaci úspešne obhájili výsledky svojej práce. Odborné komisie usúdili, že žiaci výborne zvládli zvolenú odbornú tému a tak preukázali samostatnosť, kreativitu a flexibilnosť. Súťažiacim blahoželáme a želáme veľa šťastia v krajskom kole.