späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Dňa 22.2.2018 sa v priestoroch PKO Nitra uskutočnil Valentínsky večierok žiakov Gymnázia, Golianova 68, Nitra. Večierok zorganizovala ŽŠR v spolupráci s vedením školy. Na večierku nechýbal kultúrny program v podobe spevu, hudby a tanca, ale aj tombola, fotobunka a skvelá zábava.