späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Kvapka krvi na Golianku
Za myšlienkou realizácie prospešnej akcie „Kvapka krvi na Golianku“ stála Žiacka školská rada. V spolupráci s Národnou transfúznou službou SR pracovisko Nitra sa dňa 25. januára 2018 uskutočnil mobilný odber krvi. Zúčastnilo sa ho 35 študentov, z ktorých mnohí boli prvodarcovia. Veríme, že sme tak založili tradíciu, ktorá sa bude na našej škole pravidelne opakovať.
Darcom krvi patrí veľké poďakovanie!