ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
  • Zenit v programovaní
  • Celoslovenská súťaž Olympiády o Európskej únii
  • SchulBrücke Europa 2022 - Weimar
  • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU školské kolo
1 2 3 4
Gymnázium, Golianova 68, Nitra
„ŠKOLA S VÝBORNÝMI VÝSLEDKAMI ŽIAKOV“
(INEKO 2022)
Škola akreditovaná pre ERASMUS v oblasti vzdelávania