• Juvenes Translatores
  • Erasmus + beseda s Ing. Jurajom Švajdom, PhD.
  • 1.miesto na olympiáde
  • Fašiangy v nemecky hovoriacich krajinách
1 2 3 4
....................................................................................................................................................................
„SME ŠKOLA S VYNIKAJÚCIMI VÝSLEDKAMI ŽIAKOV“ (INEKO 2020)
....................................................................................................................................................................Jedálny lístok

Dnes:
jaroslav ďurfina - martin fekete