ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
  • Letné sústredenia chemikov
  • Letné prázdniny
  • Filmová noc
  • Beseda so spisovateľom Milanom Hodálom
1 2 3 4
Gymnázium, Golianova 68, Nitra
„ŠKOLA S VÝBORNÝMI VÝSLEDKAMI ŽIAKOV“
Externé hodnotenie INEKO