• Pošta do Španielska
  • Tanečný kurz 2019
  • Poznaj a chráň- Oponice
  • Matematický B-deň
1 2 3 4
....................................................................................................................................................................
„SME ŠKOLA S VÝBORNÝMI VÝSLEDKAMI ŽIAKOV“
....................................................................................................................................................................Jedálny lístok

Dnes:
jaroslav ďurfina - martin fekete