• Dofácky webinár
  • Juvenes Translatores
  • Chémia počas karantény
  • Študijný pobyt Španielsko 2020
1 2 3 4
....................................................................................................................................................................
„SME ŠKOLA S VÝBORNÝMI VÝSLEDKAMI ŽIAKOV“
....................................................................................................................................................................Jedálny lístok

Dnes:
jaroslav ďurfina - martin fekete