• Slávnostná akadémia
  • Olympiáda ľudských práv
  • Thanksgiving day
  • Olympiáda o EÚ
1 2 3 4
....................................................................................................................................................................
„SME ŠKOLA S VÝBORNÝMI VÝSLEDKAMI ŽIAKOV“
....................................................................................................................................................................Jedálny lístok

Dnes:
jaroslav ďurfina - martin fekete