ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
  • Karneval v nemecky hovoriacich krajinách
  • Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo
  • Chem. olympiáda - celoslovenské kolo
  • Návšteva europoslanca
1 2 3 4
Gymnázium, Golianova 68, Nitra
„ŠKOLA S VÝBORNÝMI VÝSLEDKAMI ŽIAKOV“
(INEKO 2023)
Škola akreditovaná pre ERASMUS v oblasti vzdelávania