ŠKOLA ŠTÚDIUM ZDRUŽENIA DOKUMENTY PREDMETY KONTAKT
  • Olympiáda zo španielskeho jazyka
  • Dejepisná súťaž v českom Chebe
  • Olympiáda v nemeckom jazyku
  • Prednes v nemeckom jazyku
1 2 3 4
Gymnázium, Golianova 68, Nitra
„ŠKOLA S VÝBORNÝMI VÝSLEDKAMI ŽIAKOV“
(INEKO 2023)
Škola akreditovaná pre ERASMUS v oblasti vzdelávania