• Študijný pobyt Španielsko 2020
  • Karneval v nemecky hovoriacich krajinách
  • Slávnostná akadémia
  • Olympiáda ľudských práv
1 2 3 4
....................................................................................................................................................................
„SME ŠKOLA S VÝBORNÝMI VÝSLEDKAMI ŽIAKOV“
....................................................................................................................................................................Jedálny lístok

Dnes:
jaroslav ďurfina - martin fekete