• Hviezdoslavov Kubín
  • Návrh loga na tričko k EDJ
  • Pytagoriáda
  • Online hodina s Mgr. Edinou Borovskou PhD.
1 2 3 4
....................................................................................................................................................................
„SME ŠKOLA S VYNIKAJÚCIMI VÝSLEDKAMI ŽIAKOV“ (INEKO 2020)
....................................................................................................................................................................Jedálny lístok

Dnes:
jaroslav ďurfina - martin fekete