Programovanie

Naši žiaci programujú v nasledovných programovacích prostrediach.

Imagine

Scratch

Lazarus