Krúžky

Každoročne ponúkame žiakom rôzne krúžky.

V školskom roku 2016/2017 sme otvorili tieto:

Príprava na súťaže z Informatiky – PaeDdr. Janka Pechová

  • Zenit
  • ProfIIt
  • Olympiáda z informatiky

Popoludnie s počítačom – Mgr. Tomáš Zaujec

  • počítačová grafika
  • programovanie
  • tvorba a úprava videií
  • tvorba a úprava zvuku
  • prezentácie
  • počítačové hry