späť na hlavnú stránku
NOVINKA
EXPEDÍCIA NAŠICH ŽIAKOV V CHORVÁTSKU
Kemp Baško Polje sa nachádza v jednom z najkrajších destinácií Chorvátska – Makarskej riviéry, ktorú obklopuje nádherné pohorie Biokova, v blízkosti mesta Baška Voda. V meste sa nachádzajú dlhé kamienkové pláže a prístav. Mesto tiež ponúka rôzne športové a oddychové možnosti. A práve v tejto krásnej destinácií 20 našich žiakov v rámci expedície „Zvedaví vedci“ od 8. do 14.9. 2017 pracuje pod dohľadom vyškolených animátorov, ale i svojich vyučujúcich Ing. Evy Karlubíkovej a PaedDr. Aleny Viziovej, PhD. Priamo na pláži pripravujú zaujímavé pokusy z materiálov, ktoré sú bežne dostupné v domácnosti – testujú prírodné zubné pasty, mikroskopujú na pláži.......
Veríme, že zaujímavý program pre mladých nádejných vedcov, ktorý zastrešuje AMAVET, ešte viac bude podnecovať našich žiakov k tvorivosti a vytrvalosti a to nielen na hodinách chémie.