späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Činnosť krúžkov v šk. roku 2017/2018

1. Krúžok "English drama"
2. Krúžok " Rozprávky z Anglicka"
3. Krúžok "Drama club"
4. Krúžok "Dejiny umenia"
5. Krúžok "Čo vieš o hviezdach"
6. Geografický krúžok
7. Krúžok "Popoludnie s informatikou"
8. Krúžok "Príprava na súťaže z INF a maturitnú skúšku
9. Krúžok " ARDUINO"
10. Krúžok "Rozumiem si s matematikou"
11. Krúžok "Slolitúra"
12. Krúžok " Matematika vážne aj s humorom"
13. Krúžok "Crossfit"
14. Krúžok "Fitness"
15. Krúžok"Milovníkov umenia "
16. Krúžok" Posilňovania"
17. Krúžok " Príprava na jazykovú skúšku DSD I "
18. Krúžok " Školská športová liga "
19. Krúžok " Slovenského jazyka"
20. Športový krúžok
21. Volejbalový krúžok