späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Slávnostné otvorenie nového školského roku 2017/2018


Po dvojmesačnom prázdninovom oddychu sme sa opäť stretli v našej škole – v Gymnáziu na Golianovej ulici v Nitre, aby sme spoločne odštartovali nový školský rok 2017/2018. Začiatok školského roka sa nám v úvode nezdal ničím výnimočný v porovnaní s tými predošlými. Po odznení štátnej hymny SR sme sa z príhovoru riaditeľky školy RNDr. Zuzany Hurtovej dozvedeli, že 4. september je historickým momentom aj z dôvodu, že po prvýkrát v histórií školy na Golianovej ulici otvárame nový školský rok vo vlastnej budove. Po 24 rokoch sme sa dočkali. Náš zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj odkúpil od Mesta Nitra budovu, v ktorej pôsobí naša škola už 23 rokov.
V školskom roku 2017/18 posilnia rady pedagógov noví učitelia: Mgr. Petra Čančová – ANJ, Mgr. Marta Ganderáková – ANJ – INF , RNDr. Miriam Kopernícka – CHEM – GEO – ANJ, Mgr. Katarína Michalíková – ANJ - DEJ - OBN, Mgr. Iveta Palková – SLJ – DEJ, Mgr. Martin Cápay, PhD. – MAT – INF – ANJ, nový anglický lektor: Menealos Kanakis – ANJ.

A teraz nám nič iné nezostáva len sa s oduševnením vrhnúť v ústrety novým úlohám a výzvam. Nezabudnime: Úlohy, ktoré stoja pred nami, nikdy nie sú tak veľké ako sila, ktorú máme v sebe.
Želáme všetkým úspešný školský rok 2017/2018.