späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017
Posledný júnový deň sme sa opäť všetci stretli na školskom dvore, kde sme sa dozvedeli ako sa nám v tomto školskom roku darilo. Potešilo nás, že sme sa zlepšili v prospechu a dochádzke. Za najlepšie triedy v prospechu boli vyhlásené I.PA, I.AJ a II.SA. Najlepšie triedy v dochádzke – II.SA, V.KNA. Najlepšiu dochádzku na bilingválnom štúdiu mala I.AJ. Vedenie školy odmenilo za prospech a dochádzku darčekom I.AJ.
Veľký potlesk si zaslúžili aj naši maturanti. Aj keď s nami na školskom dvore už neboli, zaslúžili sa o výborné výsledky v písomnej časti maturitnej skúšky – SJL (percentil 98,8) – 1. miesto v rámci Nitrianskeho kraja, MAT (percentil 81,4) – 1. miesto v rámci Nitrianskeho kraja, ANJ/B2 - (percentil 87,9) – 4. miesto v rámci Nitrianskeho kraja, ANJ/C1(percentil 66,7) – 5. miesto v rámci SR.
Riaditeľka školy vyzdvihla úspechy našich šikovných spolužiakov a udelila im spolu s knižnou odmenou aj pochvalu riaditeľkou školy. Na záver spolu s nadáciou nášho gymnázia vyhlásili študentov roka a ocenili ich aj finančne. Študentmi roka 2016/2017 sa stali 2 žiaci s výborným prospechom, vzornou dochádzkou, ale i správaním, ktorí úspešne reprezentovali školu: Samuel Kováč – III.B – za 2.miesto na MS v atletike – hod diskom a vrh guľou. Samuela 14.6.2017 ocenil aj pán predseda NSK Milan Belica ako jedného z najúspešnejších študentov v odbore šport. Za študentku roka bola vyhlásená aj Lucia Gálová – II.AJ – za 3. miesto v celoslovenskom kole v olympiáde zo španielskeho jazyka.
Po oficiálnej časti sme si z rúk našich triednych učiteľov prevzali vysvedčenie a ročenku školy a teraz hurá na prázdniny.
Krásne prázdniny želáme všetkým, užite si oddych, zábavu a letnú pohodu. Dovidenia o 2 mesiace.