späť na hlavnú stránku
NOVINKA
Denný IT tábor zameraný na prírodné vedy a informatiku


Termín konania: 21. – 25.8.2017, každý deň v čase od 8:00 do 15:30 hodiny
Miesto konania: Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 1
Cena tábora: 0 €, tábor je plne hradený z národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.
Cieľová skupina: žiaci základných škôl a prima - kvarta 8-ročného gymnázia v školskom roku 2016/2017 vo veku 11 až 14 rokov, mimo žiakov z Bratislavského kraja.
Počet účastníkov: 40 žiakov (účastníci budú vybraní ma základe vyplnených prihlášok s prihliadnutím na kritéria výberu frekventantov zverejnených na stránke
http://itakademia.sk/sk/domov/1-3-motivacia-ziakov-a-studentov-pre-studium-iktprirodnych-a-technickych-vied/tabory/denny-letny-it-tabor/.
Prihlásenie: do 1. 7. 2017 do 22.00 na stránke http://itakademia.sk
Tábor bude počas 5 dní rozdelený na z tematické časti, ktoré budú venované prírodným vedám a informatike. Počas tábora budú mať deti možnosť objaviť aj v obyčajnej hre skryté záhady, fakty a javy z fyziky a informatiky. Na aktivity, ktoré väčšina z nás berie ako samozrejmosť sa pozrú aj z iného uhla, a popritom objavia, že mobily a tablety môžu využívať aj na vzdelávanie a nielen na zábavu. Deti budú objavovať svet pomocou mobilných technológií, ktoré skôr poznajú ako prostriedky komunikácie alebo zábavy.
Program tábora je zameraný na prírodné vedy a informatiku. Okrem táborových hier, budú deti plniť aj celotáborovú súťaž, kde jednotlivé tímy budú využívať nadobudnuté vedomosti k napredovaniu. Pre účastníkov tábora máme pripravenú návštevu do novovybudovaného vedeckého centra, kde si budú môcť vyskúšať vedecké experimenty zábavnou formou. Tábor je spojený s experimentami, kde okrem jednoduchých pokusov naučíme deti využívať mobily a tablety na fyzikálne merania, natáčanie videa, programovanie robota alebo tvorbu 3D fotografie.