Bronzová expedícia

A expedície sú za nami!

Bronzoví dofáci sa 25. 06. – 26. 06. 2021 zúčastnili dvojdňovej expedície so začiatkom v Zlatne cestou cez Skýcov, Hrušov, Jedľové Kostoľany až do Veľkej Lehoty. Bronzové tímy vyrazili zo štartu v časových rozostupoch za priameho pedagogického dohľadu PhDr. Kataríny Michalíkovej a Mgr. Juraja Horvátha. Prvý vyštartoval tím Besties (Aneta Herdová, Anetta Bartošová, Ema Ivičová, Karolína Burdová, Branislav Grznár, Radka Pavelková, Filip Fördöš) následovali ich Miguelovci (Kristína Trtíková, Michal Kytlic, Nina Kadáková, Wanda Csontos, Boglárka Püšpökyová) a na záver Klaudianizátori (Natália Labovská, Adam Kožík, Diana Pápayová, Natália Ťapušová). Všetky 3 tímy zvládli prípravu na expedíciu, plánovanie trasy a aj samotnú expedičnú výpravu na jednotku a všetci sme na nich veľmi pyšní. Dúfame, že budú na toto dobrodružstvo s radosťou spomínať.