Ocenenie Dofákov

Po prekonaní všetkých prekážok a samých seba nadišiel čas oceňovania Dofákov!

Dňa 9.10.2018 sa v Starej tržnici v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE) absolventom broznovej úrovne. Prítomnosťou nás poctil veľvyslanec Spojeného kráľovstva na Slovensku, pán Andrew Garth, a spoluzakladateľ a riaditeľ DofE, pán Marián Zachar.

Keďže program sa teší stále väčšiemu záujmu a oceňovaných každým rokom pribúda, 300 úspešných Dofákov bolo rozdelených do viacerých skupín s rozličnými oceňovateľmi. Nám udeľoval certifikáty a bronzové odznaky, ktoré nám budú pripomínať, že snaha nikdy nevyjde navnivoč, pán Branislav Kleskeň, riaditeľ neziskovej organizácie LEAF, ktorá sa zaoberá podporou mladých talentov. Po oficiálnej časti ceremónie s nami diskutoval, živo sa zaujímal o dojmy, postrehy a zážitky z našej DofE cesty  a z dobrodružnej expedície.

Štyroch účastníkov počas ceremónie požiadali, aby sa s prítomnými podelili o svoje výzvy aj na pódiu či  pred médiami. Vybraná bola aj jedna z nás, Lenka Minarovičová, ktorá skvele reprezentovala nielen seba, ale aj celú našu školskú výpravu, keďže dostala možnosť prerozprávať svoj DofE príbeh, čo bol veľký zážitok ako pre ňu, tak i pre nás ostatných.

Na konci sme sa zúčastnili slávnostnej recepcie, čo znamenalo možnosť pomaškrtiť si, no najmä nadviazať nové kontakty, porozprávať sa s ďalšími Dofákmi, či ľuďmi z rôznych oblastí a tak nabrať motiváciu do striebornej úrovne programu. Už teraz sa tešíme na nové výzvy, ktoré isto prekonáme.

Eva a Lenka