• Fašiangy
  • Krajské kolo olymp. zo SLJ
  • Prírodovedná Viedeň
  • Mladý moderátor
1 2 3 4
....................................................................................................................................................................
"Výchovou k vzdelaniu, vzdelaním k úspechu"
....................................................................................................................................................................Jedálny lístok
Zajtra:
jaroslav ďurfina - martin fekete