• Škola v prírode
  • Izba Ivana Krasku
  • Chorvátsko 2017
  • Legiovlak
1 2 3 4
....................................................................................................................................................................
"Výchovou k vzdelaniu, vzdelaním k úspechu"
....................................................................................................................................................................Jedálny lístok
Zajtra:
jaroslav ďurfina - martin fekete