• Legiovlak
  • Turnaj v hrách
  • Exkurzia CHKO
  • Mladý Európan 2017
1 2 3 4
....................................................................................................................................................................
"Výchovou k vzdelaniu, vzdelaním k úspechu"
....................................................................................................................................................................Jedálny lístok
Zajtra:
jaroslav ďurfina - martin fekete