• Fašiangové masky
  • Exkurzia na okresnom súde
  • Vianočné aranžovanie
  • Pumpkin day
1 2 3 4
....................................................................................................................................................................
"Výchovou k vzdelaniu, vzdelaním k úspechu"
....................................................................................................................................................................Jedálny lístok
Zajtra:
jaroslav ďurfina - martin fekete