• exkurzia Budapešť
  • SchulBrucke Europa 2018
  • Fašiangy
  • Krajské kolo olymp. zo SLJ
1 2 3 4
....................................................................................................................................................................
"Výchovou k vzdelaniu, vzdelaním k úspechu"
....................................................................................................................................................................Jedálny lístok
Zajtra:
jaroslav ďurfina - martin fekete