• Pumpkin day
  • Literárna exkurzia Martin
  • Exkurzia CHKO Ponitrie
  • Štipendijný pobyt v Nemecku
1 2 3 4
....................................................................................................................................................................
"Výchovou k vzdelaniu, vzdelaním k úspechu"
....................................................................................................................................................................Jedálny lístok
Zajtra:
jaroslav ďurfina - martin fekete